Hírek

Floorball edzői tanfolyam
2017. 09. 18.

A Testnevelési Egyetem OKJ-s sportedzői tanfolyamot indít 2017 őszén.

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A Sportedző célirányosan tervezi, szervezi és irányítja a sportolók, csapatok rövid-, közép- és hosszú távú felkészítését és versenyeztetését. Megtanítja a sportág technikai, taktikai és játékrendszer-ismereteit, játék- és versenyszabályait. Értékeli a sportolók edzéseken és a versenyeken nyújtott teljesítményét, a korszerű pedagógiai és edzéselvek, edzésmódszerek figyelembevételével fejleszti teljesítőképességüket és teljesítőkészségüket. Felméri sportolói állóképességét, technikai tudását, valamint edzéstervet készít, irányítja annak végrehajtását. Edzőmérkőzéseket és -versenyeket, illetve edzőtáborokat szervez. Megszervezi és koordinálja a rábízott sportolók felkészítésében együttműködő szakemberek tevékenységét (sportorvos, pszichológus stb.). Részt vesz a sport és egyéb szabadidős tevékenységet szervező egység/intézmény munkájában.
 
Jelentkezési feltételek
- középiskolai érettségi bizonyítvány
- egészségügyi alkalmasság igazolása (foglalkoztatás egészségügyi szakvélemény, beszerezhető az OMFI-tól, www.omfi.hu)
- saját e-mail cím (a kapcsolattartás e-mail-ben történik)
- a választott sportágban versenyzői múlt vagy sportági jártasság igazolása (pl. egyesület által).
A tanfolyam kezdetén a sportági jártasságot igazoló előzetes tudásfelmérésre kerülhet sor, ez lehet egy szóbeli elbeszélgetés vagy gyakorlati szintfelmérő az adott sportág alapvető mozgásanyagából.
 
Jelentkezés módja
A szükséges dokumentumokat (kitöltött jelentkezési lap, érettségi bizonyítvány másolata, számlakérő nyilatkozat, orvosi igazolás, sportági-versenyzői múlt igazolása) el kell juttatni a Felnőttképzési Csoporthoz.
Emailen (eredeti példányok szkennelve): [email protected]
Postán: Testnevelési Egyetem (TF)
Felnőttképzési Csoport
1525 Budapest, Pf. 69
 
Minden jelentkezőt regisztrálunk és visszaigazoljuk a jelentkezését. A jelentkezési határidő lejárta után értesítést küldünk a tanfolyam indulásáról az esetleges előzetes tudásfelmérésről és a beiratkozással kapcsolatos tudnivalókról.
 
Költségek
A költségeket átutalással lehet befizetni az egyetem számlájára. Kérjük a jelentkezési laphoz tartozó számlakérő nyilatkozatot ezzel kapcsolatban pontosan kitölteni.
- tandíj: 80.000 Ft/félév
- szakmai vizsgadíj (elmélet + gyakorlat): 40.000 Ft
- beiratkozási díj: 10.000 Ft
 
A teljes díj 290.000.-Ft, ezt az összeget a tanév során 4 részletben kell kifizetni.
Várható ütemezés:
2017. szeptember hónap: 90.000 Ft (tandíj I. részlet+beiratkozási díj)
2018. február hónap: 80.000 Ft (tandíj II. részlet)
2018. szeptember hónap: 80.000 Ft (tandíj III. részlet)
2018. november hónap: 40.000 Ft (vizsgadíj)
 
Kedvezmények
Az alább felsorolt kedvezmények a képzés tandíjánál vehetők igénybe, a vizsgadíjat és a beiratkozási díjat minden esetben teljes összegben kell befizetni.
- Korábbi TF-es végzettség* (diploma vagy OKJ-s) részletfizetéssel: 20% kedvezmény
(* Ennek igazolására, kérjük, mellékelje a diploma ill. bizonyítvány fénymásolatát.)
- Korábbi TF-es végzettség, egyösszegben kifizetve: 30% kedvezmény
- Jelenleg TF hallgatói jogviszonnyal rendelkezők (csak részletfizetéssel): 50% kedvezmény
 
Képzés
Általános elméleti képzés:
Minden sportág hallgatóinak azonos. Két oktatási nap közül lehet választani (ezt a jelentkezési lapon lehet bejelölni):
Szerdai csoport: 17.00-20.15 óráig (nagyjából hetente) vagy
Szombati csoport: 8.00-14.40 óráig (nagyjából kéthetente)
 
A képzés során oktatott általános elméleti modulok:
10322-12 Pedagógiai, pszichológiai és kommunikációs alapok
10323-12 Egészségügy és elsősegélynyújtás
10324-12 Edzéselmélet és gimnasztika
10325-12 Szervezés és vállalkozás alapjai
11498-12 Foglalkoztatás I. (angol nyelven)
11499-12 Foglalkoztatás II.
 
Sportági képzés (elmélet és gyakorlat):
A képzés főként a TF sportlétesítményeiben zajlik, egyes sportágak esetében azonban külsős helyszíneken is. Időtartama sportáganként eltérő. A képzés ezen része összesen kb. 12-15 napot vesz igénybe, ami összefüggő időtartamot, vagy elszórtan például 4x3-4 napot is jelenthet. Ezek az oktatási napok hétköznapra is eshetnek. Ezek dátumát a sportági szakvezetővel történt egyeztetések után tudjuk megadni. A sportági képzés keretében a sportág történetével, technikájával, taktikájával, oktatásával ismerkednek meg a hallgatók.
A sportági szakvezetők kijelölése, valamint a sportági képzés tematikájának meghatározása az országos sportági szakszövetség és a TF együttműködésével történik.
 
A képzés során oktatott sportági modulok:
10326-12 Sportági alapok
10327-12 Sportedzői szakismeretek
 
Értékelések, vizsgák
Évközi követelmények:
Adott modulokhoz kapcsolódóan sor kerülhet házi dolgozatok, beszámolók határidőre történő elkészítésére, gyakorlati feladatok bemutatására, hospitálások, versenylátogatások teljesítésére.
 
Vizsgák (hétköznap is lehetnek):
1. modulzáró vizsga (mind a 8 modulból van): a képző intézmény szervezi, minimum 51%-os, sikeres teljesítése esetén jelentkezhet a hallgató a komplex szakmai záróvizsgára.
2. komplex szakmai záróvizsga: szakmai vizsgabizottság előtt zajlik, központilag meghatározott követelmények alapján, szóbeli és sportágspecifikus gyakorlati vizsgatevékenységekből áll.
 
A sikeres záróvizsgát tett hallgatók államilag elismert sportedző (sportág megjelölésével) szakképesítést igazoló bizonyítványt kapnak.
Lehetőség van Europass bizonyítvány kiegészítő dokumentum igénylésére, külön adminisztrációs díj ellenében.
 
A tanfolyammal kapcsolatos további információ:
Testnevelési Egyetem (TF)
(Nyt. szám: E-001124/2015)
Felnőttképzési Csoport
Tel: 487-9286, 487-9272, 487-9247
Honlap: www.tf.hu
 
amres_word_doc_logo.jpgJelentkezési lap sportedző
amres_word_doc_logo.jpg Jelentkezési lap sportoktató
amres_word_doc_logo.jpg Tájékoztató sportedző
amres_word_doc_logo.jpg Tájékoztató sportoktató