Hírek

Pályázati lehetőség
2017. 03. 31.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nyílt pályázatot hirdet a "Magyarország jó tanulója - jó sportolója 2016" cím elnyerésére.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a „Magyarország jó tanulója − jó sportolója 2016” címmel azon tanulókat és hallgatókat kívánja kitüntetni, akik a 2015/2016. tanévben eredményes tanulmányi munkájuk mellett kimagasló sportteljesítményt nyújtottak.
 
A pályázat célja:
− az ifjúság ösztönzése
o az eredményes tanulásra és magasabb szintű sportolásra,
o a szellemi és fizikai képességek folyamatos fejlesztésére,
o fizikai aktivitásra, rendszeres és egészségfejlesztő testmozgásra;
 a tehetségfelismerés, -gondozás és -kiválasztás, valamint az utánpótlás-nevelés célkitűzéseinek segítése;
 az egészséges életmód népszerűsítése;
 a becsületes játék, a fair-play szellemének ápolása;
 a legkiválóbbak méltó elismerésben részesítése.
 
A pályázat díjazása:
A díjazottak a „Magyarország jó tanulója − jó sportolója 2016” címet elismerő miniszteri oklevelet kapnak a 2015/2016 tanévben elért eredményes tanulmányi munkájukért és kimagasló sportteljesítményükért.
 
A cím elnyerésére az a tanuló vagy hallgató pályázhat, aki az alábbi feltételek mindegyikének megfelel:
1. A 2015/2016. tanévben valamely magyarországi köznevelési intézmény nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő 5−13. évfolyamos tanulója vagy felsőoktatási intézmény teljes idejű képzésben részt vevő (nappali tagozatos) hallgatója.
2. A 2015/2016. tanévben (2015. szeptember 1. és 2016. augusztus 31. között) a Pályázati útmutató 4.2 pontban hivatkozott sportágak valamelyikének a 4.3. pontban felsorolt hazai országos bajnokságán vagy/és nemzetközi versenyén 1−6. helyezést ért el.
3. A kettő tizedesjegy értékre történő kerekítéssel – I. és II. kategóriában a magatartás és szorgalom jegyek kivételével − számított tanulmányi átlaga elérte az alábbi eredményt:
I. kategória: a 2015/2016. tanév végén legalább 4,80
II. kategória: a 2015/2016. tanév végén legalább 4,70
III. kategória: a 2015/2016. tanév I. és II. félév átlaga* legalább 4,00
 
*A keresztféléves képzésben részt vevő első/utolsó évfolyamos hallgató esetében egy félév átlaga számítandó.

A pályázat benyújtása:
A pályázat előzetes regisztrációt követően kizárólag elektronikus úton nyújtható be a pályázat hivatalos weboldalán, a http://kerdoiv.emmi.gov.hu/jotanulo/ portálon.
Benyújtási határidő: 2017. április 28. 8 óra
 
A pályázathoz kapcsolódó dokumentumokat innen tölthetik le.